• Tvorba

    Příběhy staré lampičky

    Autor: Petr Zajíček Úvod V jednom malém městečku na severu Evropy žil chlapec jménem Tom. Byl velmi zvídavý, rád četl staré pohádky a příběhy a vždy, když šel na procházku starými ulicemi nebo jel s rodiči na výlet, bedlivě a se zaujetím pozoroval vše okolo. Když mu bylo dvanáct, vzal ho tatínek k místnímu starožitníkovi. Starý pán s kulatými brýlemi se s Tomovým tatínkem dobře znal. Schovával pro něj staré zajímavé listiny, mapy, grafické listy a další archiválie. Tomův táta by totiž historik a takové vzácné dokumenty schraňoval, studoval a publikoval. Byl už podvečer, když vstoupili do krásného starého obchodu se skleněnou výlohou a oba pozdravili. Zacinkal zvoneček a pan…

  • Tvorba

    Jak si jedno království vyřešilo problém.

    Lidé žili v jednom dalekém království. A zvláštní bylo, že tam nežili jenom lidé, ale i zvířata. Ale byla jiná, než jak je známe dneska. Náš příběh je o jednom vodním zvířeti. Spalo v jezírku v jeskyni, bylo celé pokryté šupinami a tělo mělo obrovské. Něco ve tvaru žáby, ryby a hada. Lidé mu říkali drak. Drak se v jezírku pohyboval sebejistě. Proplouval pomocí ploutví, co vypadaly jako křídla. A když vylezl na souši, mával jimi vzduchem, aby si pomohl s přesunem těžkého těla a odlehčil tak svým dvěma nohám. Víc jich neměl. Co ale na souši uměl dobře, to bylo otevřít tlamu a vychrlit oheň. Někdy si tak ve…