Epizodky

Malé příběhy z života mého nebo jiných lidí, říkám jim epizodky. Jsou to dotyky s jinými bublinami.