• Epizodky čísla

    XOI – Epizodka

    Tento znak má svého majitele a lze to popsat takto. Tento člověk má v oblibě lidi a na nich vše staví. Tedy se zabývá komunikací s nimi, pracuje s nimi, soustředí se na to a má to rád. Vyhledává to. A to mu přináší i úspěchy. Je systematický, dělá si věci i po svém a často o tom prostě nemluví nahlas. A dělá to. Sám si zkouší. Systematičnost se mu vyplácí. Je skvělý pozorovatel, tedy není překvapením, že umí lidi odhadnout a dokáže s nimi zcela přirozeně navázat komunikaci. Je spokojený v tom, co má, jak žije. Je přiměřeně zakotven a daří se mu vše, co chce a jak to…